Persian_Category

اساسنامه مركز تحقيقات جراحي آندوسكوپيك

 

 

اساسنامه مركز تحقيقات جراحي آندوسكوپيك

 
           
 

 مرکز تحقیقاتی جراحی آندوسکپیک (درون بین) دانشگاه علوم پزشکی مشهد

(Minimal invasive surgery)

Endoscopic & Minimally lnvasive surgery research centre

- تعریف جراحی های آندوسکوپیک (درون بین) :

Minimal invasive surgery (endoscopic surgery)
شامل جراحی هایی می شود که در آن ضمن اینکه اهداف درمانی به بیمار تأمین می شود . حداقل آزار و تهاجم به بیمار تحمیل می گردد. از جمله این اعمال شامل جراحی های لاپاراسکپی ، توراکوسکپی ، T.U.R ، آرتروسکپی ، پرکوتانئوس درناژها می باشند.

- تاریخ وصول:

- وابستگی به دانشگاه :
 
موافقت از معاونت پژوهشي: سال 1387
 
موافقت اصولی از وزارت خانه: سال 1392 

 

 اساسنامه :

الف- هدف :

تحقیق و پژوهش در رابطه با ارائه تکنیک های کاربردی (تشخیصی-درمانی) با حداقل تهاجم (Minimal invasive) در بیماران

ب- شرح وظایف و فعالیت های مرکز :

1) تنظیم پروتکل های مشخص در زمینه اقدامات تشخیصی و درمانی روشهای کم تهاجم (Minimal invasive)

2) تنظیم پروپوزال های طرح های تحقیقاتی در زمینه اقدامات تشخیصی، درمانی کم تهاجم (Minimal invasive)

3) برگزاری همایش و کارگاههای آموزشی

4) اطلاع رسانی نتایج و تجربیات مرکز به همکاران گروه پزشکی

5) راهنمایی پزشکان و دانشجویان جهت شرکت در طرح های تحقیقاتی (فراخوان)

ج- نیازهای اساسی کشور در زمینه علمی کاربردی:

با توجه به اینکه خط مشی گروههای جراحی در دنیا حرکت به سمت اعمال جراحی با حداقل تهاجم (لاپاراسکپی و توراکوسکوپی ، درناژهای پرکوتانئوس ، روشهای نمونه برداری از طریق پوست مثل T.T.N.B ، ...) می باشد و این علم در کشور ما نوپا می باشد نیاز به مرکزی با مشخصات فوق الذکر بسیار حائز اهمیت می باشد تا علاوه بر هماهنگی و همفکری با همکاران انجام دهنده پروسه های مذبور طرحهای تحقیقاتی مناسب در این زمینه ارائه از نظرات و تجربیات بدست آمده بتوان راهکارهای مناسب را پیشنهاد نمود.

 ارائه برنامه 5 ساله مرکز همراه با اهداف پژوهشی :

الف- دعوت از همکارانی که متناسب با اهداف مرکز فعال بوده جهت ایجاد مجمع و انجام جلسات در فواصل زمانی مناسب جهت ارائه راهکارهای مناسب

ب- تنظیم پروتکل ها و پروپوزال طرح های تحقیقاتی مناسب با اهداف مرکز جهت انجام پروژه های تحقیقاتی

ج- فراخوان از دانشجویان و پزشکان علاقمند جهت شرکت در طرح های تحقیقاتی

د- دعوت از اساتید مجرب خارج از کشور جهت شرکت در سمپوزیوم ها و workshop متناسب با اهداف مرکز

ه- برگزاری سمینار و جلسات بازآموزی جهت پزشکان در فواصل زمانی مشخص جهت ارائه آخرین دستاوردهای مورد نظر مرکز به همکاران

و- برقراری ارتباط با مراکز مشابه در اروپا و امریکا جهت تبادل اطلاعات و در صورت امکان انجام سفرهای مطالعاتی دو طرف

ز- راه اندازی نشریه متناسب با اهداف مرکز جهت چاپ مقالات مرتبط با موضوع

ح- ایجاد یک سایت رایانه ای جهت معرفی فعالیت های مرکز به شبکه جهانی و ارتباطات آموزشی اینترنتی

- برخورداری از شرایط مکانی متناسب:

فعلاً تا راه اندازی مرکز مناسب محل دفتر مرکز در دفتر گروه جراحی عمومی بیمارستان قائم (عج) بوده تا در آینده محل مناسب با اهداف مرکز با هماهنگی دانشگاه ایجاد گردد.

 

 
     
     

 

 

معرفي مركز تحقيقات جراحي آندوسكوپيك


 

 
    

« بسمه تعالی »

 
مرکز تحقيقات جراحي آندوسكوپيك از اوایل سال 1387 با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت آموزشی و پژوهشي خود را آغاز نموده است. و در تاریخ 23/2/92  توانست از دویست و بیست و چهارمین شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی  موافقت اصولی را کسب نماید.
 
· تعریف جراحی های آندوسکپیک (درون بین) : (Minimally invasive surgery Endoscopic Surgery)

شامل جراحی هایی می شود که در آن ضمن اینکه اهداف درمانی به بیمار تأمین می شود . حداقل آزار و تهاجم به بیمار تحمیل می گردد. از جمله این اعمال شامل جراحی های لاپاراسکپی، توراکوسکپی، T.U.R ، آرتروسکپی، پرکوتانئوس درناژها می باشند.

· اهداف مرکز

1) معرفی، حفظ و تقویت جایگاه مرکز تحقیقات جراحی آندوسکپیک در عرصه استانی ، کشوری و بین المللی

2) توسعه روابط و ارتباطات بین دانشگاهی و بین المللی

3) افزایش آگاهی جامعه در رابطه با تکنولوژی جراحی آندوسکپیک

4) ایجاد زمینه خلاقیت ابداع و نوآوری

5) هدایت، تسهیل، نظام دار نمودن و اجرای پروژه های تحقیقات مرتبط با اعمال جراحی آندوسکوپی بر اساس اولویت های تعیین شده مطابق با نیازسنجی

6) توسعه بخشهای زیرمجموعه مرکز تحقیقات جراحی آندوسکپیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد

7) ترغیب و توانمندسازی محققین در جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی جراحی آندوسکوپیک

8) جلب همکاری و تداوم آن با بخش صنعت به منظور خدمت رسانی فنی در زمینه تکنولوژی جراحی آندوسکوپیک

· ارائه برنامه 5 ساله مرکز همراه با اهداف پژوهشی :

1- دعوت از همکارانی که متناسب با اهداف مرکز فعال بوده جهت ایجاد مجمع و انجام جلسات در فواصل زمانی مناسب جهت ارائه راهکارهای مناسب

2- تنظیم پروتکل ها و پروپوزال طرح های تحقیقاتی مناسب با اهداف مرکز جهت انجام پروژه های تحقیقاتی

3- فراخوان از دانشجویان و پزشکان علاقمند جهت شرکت در طرح های تحقیقاتی

4- دعوت از اساتید مجرب داخل و خارج از کشور جهت شرکت در سمپوزیوم ها و workshop متناسب با اهداف مرکز

5- برگزاری سمینار و جلسات بازآموزی جهت پزشکان در فواصل زمانی مشخص جهت ارائه آخرین دستاوردهای مورد نظر مرکز به همکاران

6- برقراری ارتباط با مراکز مشابه در داخل و خارج جهت تبادل اطلاعات و در صورت امکان انجام سفرهای مطالعاتی دو طرف

7- راه اندازی نشریه متناسب با اهداف مرکز جهت چاپ مقالات مرتبط با موضوع

8- ایجاد یک سایت رایانه ای جهت معرفی فعالیتهای مرکز به شبکه جهانی و ارتباطات آموزشی اینترنتی

· محل فعالیت:

مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپیک دربیمارستان قائم (عج)-طبقه سوم -بخش جراحی دو -اتاق 29/3 واقع می باشد.
 تلفن مرکز :8012806-0511
تماس با ما : Emis[at]mums.ac.ir
 
. فعالیت های مرکز :
 
1- تنظیم پروتکل ها و پروپوزال طرح های تحقیقاتی مناسب با اهداف مرکز
2- ایجاد خلاقیت در انجام اعمال جراحی لاپاروسکوپیک با برگزاری کلاسهای آموزشی جهت رزیدنتها
3- برگزار نمودن سمینارهای علمی بصورت عملی و زنده
4- برکزار نمودن کارگاههای توانمند سازی اعضا و دستیاران جهت روش تحقیق و نوشتن مقالات
5- آموزش لاپاروسکوپی بصورت کار با مولاژ لاپاروسکوپی

 

    

 

 

 

 

با آندوسكوپي چقدر آشنايي داريد؟


با آندوسكوپی چقدر آشنايی داريد؟
 

بدن از بخش‌های مختلفی تشكیل شده است كه بسیاری از آنها از بیرون قابل مشاهده نیستند اما حتی این بخش‌های غیرقابل مشاهده هم مثل اعضای سطحی بدن، دچار بیماری‌های مختلف می‌شوند و در این مواقع باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. با توجه به این كه این اعضای داخلی به راحتی برای معاینه در دسترس قرار ندارند، باید از روشی دیگر برای معاینه و آزمایش آنها استفاده كرد.

مرسوم‌ترین روش‌هایی كه تاكنون برای این منظور به كار گرفته شده، روش‌های تصویربرداری مثلا سی‌تی‌اسكن یا ام.آر.آی بوده‌اند اما این روش‌ها هم محدودیت‌هایی دارند. به طور مثال اگر نیاز به نمونه‌برداری از یك عضو داخلی شود، با این روش‌ها نمی‌توان نمونه‌برداری كرد. به همین دلیل پزشكان دست به دامن ابزار دیگری می‌شوند كه آندوسكوپ نامیده می‌شود و بسیاری از محدودیت‌های روش‌های قبلی را ندارد. این ابزار به طور گسترده در پزشكی مورد استفاده قرار می‌گیرد و انواع مختلفی از آن كه هر كدام كاربرد خاصی دارند، در مراكز پزشكی وجود دارند.

● لوله‌ای از فیبر نوری

ساختمان اكثر آندوسكوپ‌ها از یك یا چندین رشته فیبرنوری تشكیل می‌شود كه درون لوله‌ای پلاستیكی قرار گرفته‌اند و در مجموع شكل یك شیلنگ را به وجود می‌آورند. در انتهای این لوله هم یك عدسی وجود دارد كه امكان مشاهده بخش‌های مختلف را فراهم می‌كند. پس از وارد كردن این لوله به داخل یكی از محفظه‌های بدن اطلاعات و تصاویر داخلی، به‌وسیله فیبر نوری ازاین عدسی داخلی به سمت عدسی دیگری كه انتهای دیگر لوله قرار دارد فرستاده می‌شود. عدسی اخیر كه عدسی خارجی است در انتهایی از لوله قرار دارد، كه در دست پزشك است. اطلاعات از طریق این عدسی به یك مونیتور یا صفحه تلویزیونی فرستاده می‌شود تا پزشك روی این صفحه تصاویر درون اعضا را ببیند.

با توجه به اینكه به طور طبیعی درون حفرات و اعضای داخلی بدن تاریك است و قابل مشاهده نیست، در انتهای داخلی آندوسكوپ یك منبع نوری قوی كار گذاشته می‌شود تا فضای داخلی اعضا را روشن كند و به این ترتیب امكان مشاهده ساختمان‌های داخلی را فراهم آورد.

● نرم یا سخت

به طور كلی دو دسته‌ آندوسكوپ وجود دارد؛ آندوسكوپ‌های نرم یا انعطاف‌پذیر و آندوسكوپ‌های سخت یا انعطاف‌ناپذیر. برای اكثر مقاصد تشخیصی از آندوسكوپ‌های نرم استفاده می‌شود. این آندوسكوپ‌ها كه لوله‌های باریك‌تری نسبت به انواع سخت دارند، به میزان بیشتری در اعضای بدن وارد می‌شوند، طول بیشتری دارند و با توجه به انعطاف‌پذیری و قطر كمتر، آسیب‌ كمتری به اعضا وارد می‌كنند. به طور كلی در استفاده از آندوسكوپ‌های انعطاف‌پذیر و نرم، پزشك و بیمار هر دو راحت‌تر هستند.

برعكس، آندوسكوپ‌های سخت معمولا ضخیم‌تر هستند و كمتر هم مورد استفاده قرار می‌گیرند اما به هر حال گاهی مزایایی دارند كه در آندوسكوپ‌های نرم وجود ندارد. به طور مثال اگرچه با آندوسكوپ‌های نرم هم امكان نمونه‌برداری و اقدامات درمانی وجود دارد اما این قبیل كارها با آندوسكوپ‌های سخت معمولا راحت‌تر انجام می‌شوند. با توجه به این مسائل، تنها پزشك معالج است كه می‌تواند با توجه به شرایط بیمار، بیماری زمینه‌ای و هدف از انجام آندوسكوپی، نوع آندوسكوپ مورد نظر را تعیین كند.

● كدام اعضا

امروزه آندوسكوپ‌های مختلفی طراحی شده‌اند كه هر یك از آنها برای بررسی و مشاهده قسمت خاصی از بدن به‌كار می‌‌روند. احتمالا وقتی اسم آندوسكوپی را می‌شنوید شما به طور ناخودآگاه یاد بیماری‌های معده می‌افتید و لوله‌ای را در ذهن می‌آورید كه قرار است از دهان وارد شود، به معده برسد و بخش‌های مختلف معده را بررسی كند اما امروزه تعداد آندوسكوپ‌ها بسیار بیشتر از گذشته شده‌ و بسیاری از دیگر قسمت‌های بدن را هم می‌توان با وسایل مشابه بررسی كرد. به طور مثال، آندوسكوپ‌هایی وجود دارند كه از دهان وارد می‌شوند و به مجرای هوا یا همان نای می‌رسند تا مجاری هوایی را بررسی كنند.

به این آندوسكوپ‌ها در اصطلاح پزشكی برونكوسكوپ می‌گویند. از طرف دیگر آندوسكوپ‌هایی وجود دارند كه می‌توانند از راه بینی وارد شوند، به دریچه‌های سینوس‌ها برسند، به داخل سینوس‌ها بروند و در نهایت بخش‌های مختلف سینوس‌ها را بررسی كنند. آندوسكوپ‌های دیگری هم وجود دارند كه از راه مجرای ادرار وارد می‌شوند و مثانه را مورد بررسی قرار می‌دهند. به این آندوسكوپ‌ها در اصطلاح پزشكی سیستوسكوپ می‌گویند. آندوسكوپ‌های خاصی هم وجود دارند كه از مقعد وارد می‌شوند و بخش‌های مختلف روده بزرگ را قابل مشاهده می‌سازند. به این آندوسكوپ‌ها، كولونوسكوپ می‌گویند اما انواع كوتاه تر آنها ركتوسكوپ نامیده می شوند چرا كه فقط بخش انتهایی روزه بزرگ كه ركتوم نامیده می شود را بررسی می كنند.

علاوه بر این، انواع مختلف دیگری از آندوسكوپ‌ها هم وجود دارد. به طور مثال در حال حاضر حتی می‌توان داخل مفاصل را با همین روش مورد مشاهده قرار داد. در این موارد پوست روی مفصل را پس از بی‌حسی سوراخ می‌كنند و آندوسكوپ را از طریق پوست به داخل مفصل می‌رسانند تا بتوانند فضای داخل مفصل را ببینند. به این آندوسكوپ‌ها، آرتروسكوپ می‌گویند. آندوسكوپ‌هایی برای مشاهده داخل رحم و حتی داخل فضای شكم هم وجود دارد. شاید بتوان گفت حتی آنژیوگرافی هم در اصل نوعی آندوسكوپی است اما به هر حال مكانیسم عملكرد آنژیوگرافی با آندوسكوپ‌هایی كه تاكنون گفتیم، به طور قابل توجهی متفاوت است.

● برای چه كسانی؟

این كه چه فردی به انجام آندوسكوپی نیاز دارد، تنها به نظر پزشك متخصص بستگی دارد. درضمن تنها پزشك متخصص است كه می‌تواند مشخص كند باید از چه نوع آندوسكوپی برای بیمار استفاده شود. سعی كنید تصمیم‌گیری درباره این مسائل را به پزشك خود محول كنید اما بعضی از اندوسكپی ها باید به طور منظم و در فواصل زمانی مشخص تكرار می‌شوند. از این قبیل كولونوسكپی‌ها به آلونوسكوپی (آندوسكوپی روده بزرگ از راه مقعد) می توان اشاره كرد كه توصیه می شود بعد از ۵۰سالگی هر ۵سال یك بار انجام شود.

● اگر قرار است برای شما آندوسكوپی انجام شود، حتما به موارد زیر توجه داشته باشید:

▪ در صورتی كه به بیماری‌هایی مثل هپاتیت یا ایدز مبتلا هستید، حتما پیش از انجام اندوسكوپی این موارد را به پزشك خود اطلاع دهید؛ چرا كه پزشكان به منظور پیشگیری از انتقال این بیماری‌ها از یك فرد به فرد دیگر، برای مبتلایان به این بیماری ها از اندوسكوپ‌های مخصوص این بیماران استفاده می‌كنند.

▪ قبل از انجام هر گونه اندوسكوپی، تمام داروهای مصرفی را به اطلاع پزشك معالج خود برسانید؛ به ویژه درباره داروهای ضدانعقاد، ممكن است پزشك ترجیح بدهد یك یا چند روز قبل از انجام اندوسكوپی، بعضی داروهای شما قطع شوند.

▪ اگر به اختلالات خونریزی دهنده مبتلا هستید، حتما این موضوع را به اطلاع پزشك برسانید، تا اقدامات لازم را برای مقابله با خطرات احتمالی مهیا كند.

▪ هر زمان كه برای انجام اندوسكوپی مراجعه می‌كنید، تمام مدارك پزشكی خود را همراه داشته باشید.

▪ روز انجام اندوسكوپی تنها به بیمارستان یا محل انجام اندوسكوپی مراجعه نكنید و حتما كسی را با خود همراه داشته باشید.

▪ نگران درد و ناراحتی نباشید. پزشكان برای تخفیف درد و ناراحتی بیماران معمولا از داروهای مسكن، مخدر یا خواب‌آور به میزان لازم استفاده می‌كنند تا انجام این اقدامات برای بیمار قابل تحمل باشد.

▪ در برخی اندوسكوپی‌ها لازم است بیمار چند ساعت ناشتا باشد یا پیش از انجام اندوسكوپی از روش‌هایی مثل تنقیه استفاده كرده باشد. درباره نیاز به انجام چنین اقداماتی حتما با پزشك خود مشورت كنید و تمام توصیه‌های او را عمل كنید تا زمان اندوسكوپی مشكلی برای شما ایجاد نشود.

▪ برخی اوقات طی انجام اندوسكوپی نمونه‌هایی از بافت‌های داخلی برداشته می‌شود. این نمونه‌ها از سوی خود بیمار یا از سوی پزشك مربوطه به بخش پاتولوژی فرستاده می‌شود تا زیر میكروسكوپ مورد بررسی قرار گیرد و از روی آن، بیماری تشخیص داده شود. پیگیر نتیجه‌ نمونه‌برداری‌های خود باشید.

▪ گاهی لازم است بیمار ساعاتی پس از انجام اندوسكوپی در بیمارستان یا محل اندوسكوپی تحت نظر بماند. این موارد را در برنامه‌ریزی زمانی خود لحاظ كنید.

▪ پس از انجام اندوسكوپی اگر دچار هر مشكلی نظیر خونریزی، درد بیش از حد، تهوع و استفراغ یا تب شدید، هر چه سریع‌تر مساله را با پزشك خود در میان بگذارید.

 
 

اعضاي مركز تحقيقات جراحي آندوسكوپيك


 

اعضاي مركز تحقيقات جراحي آندوسكوپيك

 

 

· رئیس مرکز:

 

 

 دکتر علیرضا توسلی CV
دانشیار جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

 

 

 

·اعضای مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپیک:

 

 

 

 

 

 دکتر محمدتقی رجبی مشهدی CV

دانشیار جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

 

 

 

 دکتر آسیه سادات فتاحی معصوم CV

استادیار جراحی عمومی (فوق تخصص انکولوژی سرطان پستان)  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

 

 

 

 دکتر حسن احمدنیا CV

دانشیار ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

 

 

 

  دکتر مهران هیرادفر CV

دانشیار جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

 

 

 

  دکتر رضا باقری CV

دانشیار جراحی توراکس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

 

 

 

  دکتر قدرت الله مداح CV
دانشیار جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

دکتر حسین شباهنگ CV
استادیار جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
دکتر علی جنگجو CV
استادیار جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
( فلوشیپ جراحی لاپاروسکوپی)
 
 
دکتر عباس عبداللهیCV
استادیار جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (فلوشیپ جراحی کولورکتال)
 
دکتر محمد جواد قمری cv
متخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

 

 

 

اولويت هاي پژوهشي مركز تحقيقات جراحي آندوسكوپي


       الویتهای پژوهشی مرکز تحقبقات :

1- برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با جراحی آندوسکوپی

2- برگزاری دوره کوتاه مدت آموزشی جهت علاقمندان به لاپاروسکوپی

3- انجام تحقیق در اعمال جراحی لاپاروسکوپی ومقایسه آن با اعمال جراحی کلاسیک

4- تحقیق در زمینه اعمال جراحی شکمی قابل انجام باآندوسکوپی

5- تحقیق در زمینه اعمال جراحی شکمی قابل انجام باآندوسکوپی

6- تحقیق در زمینه اعمال جراحی توراسیک قابل انجام باآندوسکوپی

7- تحقیق در زمینه اعمال جراحی زنان قابل انجام باآندوسکوپی

8- تحقیق در زمینه سایر اعمال جراحی در رشته های مختلف قابل انجام باآندوسکوپی

     9 - ارتباط علمی وتحقیقاتی با سایر مراکز تحقیقات آموزشی داخلی وخارجی
 

صفحه1 از20

اوقات شرعی

امروز: 46
ديروز:41
اين هفته: 87
هفته‌ي گذشته: 284
اين ماه: 664
ماه گذشته: 1776
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1