اساسنامه مركز تحقيقات جراحي آندوسكوپيك

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

اساسنامه مركز تحقيقات جراحي آندوسكوپيك

 
           
 

 مرکز تحقیقاتی جراحی آندوسکپیک (درون بین) دانشگاه علوم پزشکی مشهد

(Minimal invasive surgery)

Endoscopic & Minimally lnvasive surgery research centre

- تعریف جراحی های آندوسکوپیک (درون بین) :

Minimal invasive surgery (endoscopic surgery)
شامل جراحی هایی می شود که در آن ضمن اینکه اهداف درمانی به بیمار تأمین می شود . حداقل آزار و تهاجم به بیمار تحمیل می گردد. از جمله این اعمال شامل جراحی های لاپاراسکپی ، توراکوسکپی ، T.U.R ، آرتروسکپی ، پرکوتانئوس درناژها می باشند.

- تاریخ وصول:

- وابستگی به دانشگاه :
 
موافقت از معاونت پژوهشي: سال 1387
 
موافقت اصولی از وزارت خانه: سال 1392 

 

 اساسنامه :

الف- هدف :

تحقیق و پژوهش در رابطه با ارائه تکنیک های کاربردی (تشخیصی-درمانی) با حداقل تهاجم (Minimal invasive) در بیماران

ب- شرح وظایف و فعالیت های مرکز :

1) تنظیم پروتکل های مشخص در زمینه اقدامات تشخیصی و درمانی روشهای کم تهاجم (Minimal invasive)

2) تنظیم پروپوزال های طرح های تحقیقاتی در زمینه اقدامات تشخیصی، درمانی کم تهاجم (Minimal invasive)

3) برگزاری همایش و کارگاههای آموزشی

4) اطلاع رسانی نتایج و تجربیات مرکز به همکاران گروه پزشکی

5) راهنمایی پزشکان و دانشجویان جهت شرکت در طرح های تحقیقاتی (فراخوان)

ج- نیازهای اساسی کشور در زمینه علمی کاربردی:

با توجه به اینکه خط مشی گروههای جراحی در دنیا حرکت به سمت اعمال جراحی با حداقل تهاجم (لاپاراسکپی و توراکوسکوپی ، درناژهای پرکوتانئوس ، روشهای نمونه برداری از طریق پوست مثل T.T.N.B ، ...) می باشد و این علم در کشور ما نوپا می باشد نیاز به مرکزی با مشخصات فوق الذکر بسیار حائز اهمیت می باشد تا علاوه بر هماهنگی و همفکری با همکاران انجام دهنده پروسه های مذبور طرحهای تحقیقاتی مناسب در این زمینه ارائه از نظرات و تجربیات بدست آمده بتوان راهکارهای مناسب را پیشنهاد نمود.

 ارائه برنامه 5 ساله مرکز همراه با اهداف پژوهشی :

الف- دعوت از همکارانی که متناسب با اهداف مرکز فعال بوده جهت ایجاد مجمع و انجام جلسات در فواصل زمانی مناسب جهت ارائه راهکارهای مناسب

ب- تنظیم پروتکل ها و پروپوزال طرح های تحقیقاتی مناسب با اهداف مرکز جهت انجام پروژه های تحقیقاتی

ج- فراخوان از دانشجویان و پزشکان علاقمند جهت شرکت در طرح های تحقیقاتی

د- دعوت از اساتید مجرب خارج از کشور جهت شرکت در سمپوزیوم ها و workshop متناسب با اهداف مرکز

ه- برگزاری سمینار و جلسات بازآموزی جهت پزشکان در فواصل زمانی مشخص جهت ارائه آخرین دستاوردهای مورد نظر مرکز به همکاران

و- برقراری ارتباط با مراکز مشابه در اروپا و امریکا جهت تبادل اطلاعات و در صورت امکان انجام سفرهای مطالعاتی دو طرف

ز- راه اندازی نشریه متناسب با اهداف مرکز جهت چاپ مقالات مرتبط با موضوع

ح- ایجاد یک سایت رایانه ای جهت معرفی فعالیت های مرکز به شبکه جهانی و ارتباطات آموزشی اینترنتی

- برخورداری از شرایط مکانی متناسب:

فعلاً تا راه اندازی مرکز مناسب محل دفتر مرکز در دفتر گروه جراحی عمومی بیمارستان قائم (عج) بوده تا در آینده محل مناسب با اهداف مرکز با هماهنگی دانشگاه ایجاد گردد.