برنامه استراتژیک و راهبردی مرکز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه استراتژیک

مرکز تحقيقات جراحی آندوسکوپیک و روشهای کم تهاجمی


1- چشم انداز (Vision)

ما بر آنيم كه با بهره گيری از تجربه ، توان و استعدادهای بالقوه و بالفعل محققين كشور و با استفاده از پژوهشگران مرتبط با اين رشته و توانمند داخلی و خارجی رهبري مرکز تحقيقات جراحی آندوسکوپیک و روشهای کم تهاجمی را در سطح كشور و خاورميانه به دست آوريم. تا با استفاده از تکنیک های نوین و تکنولوژی های جدید ، حداقل آزار و تهاجم به بدن بیمار وارد نمائیم.

2- رسالت (Mission)

رسالت مرکز تحقيقات جراحی آندوسکوپیک و روشهای کم تهاجمی در زمينه هاي ذيل مي باشد:

1-  انجام تحقيقات كاربردي مورد نياز جامعه در زمينه‌هاي بهداشتي، درماني و آموزشي در ارتباط با جراحی های کم تهاجمی

2-  نوآوري علمي از طريق انجام تحقيقات بنيادي در زمينه‌هاي مختلف جراحی های  آندوسکوپیک و کم تهاجمی

3-  ارتقا و اشاعه فرهنگ تحقيق و كار گروهي در عرصه‌هاي علمي ـ تحقيقي در زمینه جراحی های آندوسکوپیک و کم تهاجمی

4- توسعه قابليت‌هاي مركز بعنوان يك الگو از نظر تحقيقات علمي

5- تربيت پژوهشگران توانمند در زمينه پيشگيری و درمان.
6- مطالعات اپيدميولوژيك بيماری ها در سطح منطقه.
7- انجام تحقيقات با همكاری ساير مراكز تحقيقاتی داخلی و خارجی براساس موضوعات مورد علاقه طرفين.
8- انجام تحقيقات بنيادی در جهت رفع مشكلات درمانی بيماری ها با حمايت و همكاری شركت ها ، مراكز تحقيقاتی شركت های سازنده وسايل، ابزار و تجهيزات پزشكي.
9- همكاری با انجمن های مختلف ايران، در جهت پيشگيری، حل معضلات درمانی و ارتقای کيفيت زندگی بيماران.
3- ارزشها
ارزشهای حاكم بر مرکز تحقيقات جراحی آندوسکوپیک و روشهای کم تهاجمی مبتني بر محورهای زير است :
- پاسداری از ارزشهاي والای انسانی
- رعايت اخلاق حرفه ای
- احترام به حقوق جامعه انسانی مورد پژوهش
- رعايت حقوق حيوانات در امر پژوهش

4- فهرست ذينفعان
- بيماران
- متخصصين جراحی زنان, جراحی عمومی,جراحی یورولوژی, و جراحی اطفال، توراکس
- دانشجويان و دستياران
-انجمن جراحان ايران
- محققين
- اعضاء هيأت علمی دانشگاه
- شركت ها و توليد كنندگان تجهيزات پزشكي
 5-عوامل داخل‍ی
 - اعضاء هيأت علمی مركز و دانشگاه
-  تجهيزات مركز
- بودجه و امكانات
 - فضای فيزيكی
-  فيلد تحقيقاتی
- مراكز تحقيقاتی تحت پوشش دانشگاه
-ارتباط با معاونت پژوهشی

6- عوامل خارجي
-  ساير مراكز تحقيقاتی
- دانشكده ها و دانشگاههای منطقه
- فرهنگ جامعه
 -ارتباط با ساير مراكز دانشگاهی خارج از كشور

7- نقاط قوت
- وجود اعضاء هيأت علمی توانمند
- ارتقاء فرهنگ پژوهش در سال هاي اخير
- وجود فيلد تحقيقاتی وسيع و مناسب
- ارتباط مناسب با برخي مراكز تحقيقاتی تحت پوشش دانشگاه
- استفاده از data base بيماران

 -برنامه دوره های کوتاه مدت آموزش لاپاروسکوپی و جراحی کم تهاجمی در جهت ارتقا سطح علمی جامعه جراحی و بستر سازی مناسب برای تحقیقات مرتبط

- ارتباط مناسب برون دانشگاهی با مراکز تحقیقاتی  سایر دانشگاه ها مثل تهران ،شهید بهشتی ، شیراز و... با فیلد مشابه به شکل برگزاری چندین دوره کارگاهی و جراحی زنده و کنگره بین المللی در دانشگاه مشهد
8- نقاط ضعف
- كمبود تجهيزات مورد نياز مركز(کتاب ، وسایل آموزش لا پاروسکپی و animal lab )

-کمبود نیروی انسانی (نداشتن عضو هیات علمی پژوهشی و نداشتن کارشناس تمام وقت برای مرکز )
- نداشتن بودجه مصوب
- كمبود فضای فيزيكی
- جذب برخی از اعضاء هيأت علمی به شکل پاره وقت  در ساير مراكز تحقيقاتی دانشگاه به علت تعدد مراکز تحقیقاتی
-  ضعف انگيزه تحقيقاتی بین اعضا هیات علمی و دستیاران و دانشجویان به عنوان پژوهشگر بالقوه
- ضعف ارتباط تنگاتنگ پژوهش و آموزش

-نبودن امکانات مستقل برای انتشار برون دادپژوهشی مثل نبودن متخصص آمار ومتخصص زبان مختص مرکز
- ضعف ارتباط با صنايع و تجهيزات پزشكی مرتبط

-هزینه بالای وسایل اندوسکوپیک و لاپاروسکوپیک  و وارداتی بودن انها و نبودن منبع تامین هزینه به جز بیمار که روز امد کردن وسایل به سرعت مطلوب نمی باشد لذا فیلدهای تحقیقاتی به نسبت اعمال جراحی باز بعضا عقب تر هستند وبا کشورهای جهان اول کمتر قابل رقابت هستند

10- فرصت ها
امكان استفاده از همكاری های بين دانشگاهی ، دانشكده های اقماری و دانشگاههای جنوب كشور
11- تهديدات
- ضعف مديريت و بهره گيری ناكافی از تجهيزات فني لازم جهت انجام برخي از تحقيقات كشور.
-  ضعف فرهنگ مشاركت جامعه در تحقيقات پزشكي

- عدم وجود برنامه مدون اموزشی برای اشنا کردن دانشجویان با روشهای پژوهش که نیروهای بالقوه تحقیقاتی را پرورش دهد

فهرست استراتژيها
مهمترين استراتژی مركز، استراتژی رشد و توسعه است كه با توجه به نكات زير محقق می گردد:
 -توجه به كيفيت تحقيقات
-  جلب همكاری و مشاركت محققين رشته های مرتبط
 - ارتباط با صنعت (شركت ها و سازندگان لوازم ، ابزار و تجهيزات پزشكی
-  مشاركت درون و برون سازماني
 - مشتری محوری
-  ارتباطات پژوهشی فرا مرزی

اهداف کلی(General Goals) :

- توسعه توليد علم با افزايش توليد مقالات معتبر داخلي و خارجي

- انجام تحقيقات كاربردي مورد نياز جامعه در زمينه‌هاي درماني، بهداشتي و صنايع مرتبط

- ارتقاء رتبة پژوهشي مركز در بين مراكز تحقيقاتي كشور

اهداف:

1- جذب حداقل 5 هيأت علمي پژوهشي كارآمد

2- افزايش ارتقاء سطح و جذب پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي تخصصی و  عمومی و تحصیلات تکمیلی

3-  در نظر گرفتن امتياز پژوهشي جهت پژوهشهاي بين المللي براي مجري يا مجريان طرح

4-  افزايش كيفيت پايان‌نامه‌ های تخصصی(جمع اوری مناسب دیتا و فایل های اماری طرح ها برای تبدیل شدن به مقاله یا اثر کاربردی )

5-  جذب نيروهاي انساني متخصصي و كارآمد به صورت هيأت علمي پژوهشي با گرايشهاي تحقيقاتي مختلف

6-  حمايت از محققين در جهت افزايش انگيزه تحقيقات كاربردي

7-  ساماندهي طرحهاي تحقيقاتي كاربردي (شناسايي، جذب، اجرا و پيگيري نتايج)

8-  لینک شدن با سایر مراکز تحقیقاتی گروه جراحی و دانشگاه در جهت تشکیل پژوهشکده علوم جراحی

9- جذب نیروی انسانی تمام وقت و افزایش انها به عنوان کارشناسان مرکز تحقیقات

10- ارتقا سطح دانش پژوهشی کارشناسان و اعضا هیات علمی با کارگاه ها و دوره های مرتبط

11- زمینه ایجاد مجله علمی پژوهشی جراحی بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

12- سازماندهي خريد تجهيزات و مواد مصرفي تخصصي بر اساس اولويتها